Vấn đề thường gặp

Tiếng ồn lạ

Tiếng động lạ

Làm thế nào để kiểm tra bơm các bộ lọc?

Cách kiểm tra bộ lọc xơ vải

Làm thế nào để tải một máy giặt một cách chính xác cho kết quả tốt nhất

Cho đồ vào máy giặt

Quá nhiều bọt trong máy giặt

Quá nhiều bọt trong máy giặt

Ariel Xác định nguồn rò rỉ

Rò rỉ

Không có nước chảy vào máy giặt

Không có nước đi vào máy giặt

Cách khắc phục máy giặt không xả nước

Vấn đề với ống xả nước

Máy giặt không làm nóng nước

Máy giặt không làm nóng nước

Ariel Không mở được nắp máy giặt

Cửa không mở